ADVANCESEARCH

อุบัติการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กไทย

18.03.2567
228
Share
อุบัติการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กไทย

ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่พบเด็กที่มีภาวะอ้วนสูงขึ้น มาเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กด้วยการให้เด็กได้#วิ่งเล่นกินดีนอนพอ รู้วิธีสร้างสามเหลี่ยมสมดุลให้ลูกได้ที่ https://activekidsthailand.com/.

Selected For You

Related

Most View

Recommend