ADVANCESEARCH

เบาหวาน ความเสี่ยงปานกลาง

11.11.2566
180
Share

สถิติของผู้ป่วยเบาหวานยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยเพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดย สสส. ที่ชื่อว่า Persona health ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ก็จำเป็นในการดูแลสุขภาพ ด้วยการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่เกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่ดี ตามสัดส่วน ผัก 2 ส่วน โปรตีนคุณภาพดี 1 ส่วน และคาร์โบไฮเดรตคุณภาพดี 1 ส่วน

ดังนั้น ผู้ที่ความเสี่ยงในระดับนี้ สามารถปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามคำแนะนำได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและมีความสุขในวันข้างหน้า

ความยาว : นาที
ผลิตโดย :
อำนวยการผลิต :