ADVANCESEARCH

เบาหวาน ความเสี่ยงสูง

11.11.2566
155
Share

ศ. นพ. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ได้ให้ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเบาหวานว่า ผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปีและไม่มีทิศทางที่จะลดลง และที่สำคัญมักเกิดกับผู้ป่วยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดย สสส. ที่ชื่อว่า Persona health ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวาน สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม เลี่ยงดื่มเหล้า-บุหรี่ และนอนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง

ความยาว : นาที
ผลิตโดย :
อำนวยการผลิต :